Privacy

Privacybeleid
Onderstaande privacyverklaring is opgesteld door Mahler Vastgoed Ontwikkeling (MVO) en van toepassing op de projectwebsites die vallen onder het beheer van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Indien er op de website (persoonlijke) gegevens worden verzameld door het gebruik ervan of indien er (persoonlijke) gegevens worden doorgegeven in formulieren, worden deze achtergelaten bij Mahler Vastgoed Ontwikkeling.

Doeleinden en rechtsgronden voor verwerking
De gegevens die de websitegebruiker verstrekt door middel van het invullen van één van de formulieren op de website, worden opgeslagen in het bestand van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. Deze gegevens worden vervolgens alleen gebruikt voor de behandeling waartoe het formulier is ingevuld.

De gegevens die worden ingevuld in een interesse-/belangstellingsformulier worden gebruikt om met de betreffende persoon in contact te komen voor het verder informeren over de woningen/producten die op de website worden aangeboden. Naar het opgegeven e-mailadres kunnen/zullen nieuwsbrieven worden verstuurd over het project en de daartoe behorende woningen/producten.

De gegevens die worden ingevuld in een inschrijfformulier worden gebruikt om met de betreffende persoon in contact te komen voor het verder informeren over de woningen/producten die op de website worden aangeboden. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor het bepalen of de betreffende persoon in aanmerking komt om één van de woningen/producten die in het project worden aangeboden te kopen. Indien de persoon in aanmerking komt en er wordt een woning/product aan de persoon toegewezen, kunnen de gegevens die zijn ingevuld in het inschrijfformulier op de website worden gebruikt voor het opstellen van de contractuele verplichting die met de aankoop wordt aangegaan.

Indien er een woning/product aan de persoon wordt toegewezen, maar er zijn in het inschrijfformulier op de website onvoldoende persoonlijke gegevens achtergelaten om de contractuele verplichting op te kunnen stellen, kunnen de contactgegevens van de persoon worden gebruikt om in contact te komen voor het inventariseren van de missende gegevens.

Indien er een woning/product aan de persoon wordt toegewezen, maar er zijn in het inschrijfformulier op de website onvoldoende persoonlijke gegevens achtergelaten om de contractuele verplichting op te kunnen stellen, en de persoon weigert om de noodzakelijke gegevens over te dragen, kan er geen contractuele verplichting worden aangegaan. Er kan in dat geval niet langer een woning/product door Mahler Vastgoed Ontwikkeling worden verkocht aan de betreffende persoon.

Onderaan iedere nieuwsbrief die over dit project verstuurd wordt, vindt de ontvanger de mogelijkheid om zich af te melden voor verdere communicatie. Na afmelding blijven de persoonsgegevens in het bestand bewaard, maar zal er naar het betreffende e-mailadres geen mailing over het project meer worden verstuurd. Na afmelding kan onderaan iedere nieuwsbrief ook weer worden aangemeld voor communicatie over het project. Na opnieuw aanmelden kunnen/zullen opnieuw nieuwsbrieven worden verstuurd naar het betreffende e-mailadres.

Ontvangen/achtergelaten gegevens op de website worden enkel voor bovengenoemde doeleneinden gebruikt en zullen niet doorgespeeld worden aan derden, tenzij expliciet anders vermeld in het formulier.

De server waarop de websites van Mahler Vastgoed Ontwikkeling actief zijn, verzamelen informatie in logbestanden om problemen op de websites en server op te kunnen sporen en op te lossen. In de logbestanden kunnen onder andere IP-adressen, tijdstippen en browsergegevens van websitegebruikers voorkomen. Logbestanden van de websites worden uitsluitend gebruikt voor het opsporen van problemen met de server, om de veiligheid van de server te garanderen en misbruik te voorkomen. Deze gegevens zullen nooit doorgespeeld worden aan derden. De host van de website heeft wel toegang tot de gegevens, maar gebruikt de gegevens uitsluitend voor onderhoudsdoeleinden die behoren tot hun werkzaamheden.

Duur van opslag
De gegevens die de websitegebruiker verstrekt door middel van het invullen van één van de formulieren op de website worden opgeslagen in het bestand van Mahler Vastgoed Ontwikkeling. De gegevens worden uiterlijk twee jaar bewaard als er geen contractuele overeenkomst met de persoon volgt. Deze duur is op basis van de laatste aanmelding via één van de formulieren op de website. Indien er wel een contractuele overeenkomst met de persoon volgt, zullen de gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de overeenkomst.

Recht op inzage, rectificatie en wissen van persoonsgegevens
Nadat één van de formulieren op de website is ingevuld en er dus persoonsgegevens in het bestand zijn ontvangen, wordt naar het ingevoerde e-mailadres een bevestiging verstuurd. Hiermee brengt Mahler Vastgoed Ontwikkeling de eigenaar van het e-mailadres op de hoogte van de ontvangen gegevens. In de bevestigingsmail staan geen persoonsgegevens, omdat MVO in verband met het risico op e-mail hacking geen persoonsgegevens per e-mail communiceert.

Ieder persoon die zijn persoonsgegevens in het bestand van Mahler Vastgoed Ontwikkeling heeft staan, heeft het recht om op te vragen welke gegevens er in het bezit zijn. Voor het opvragen van de persoonlijke gegevens uit het bestand, is verificatie benodigd door het kunnen benoemen van het e-mailadres in het bestand. Voor het opvragen van de gegevens uit het bestand, kan telefonisch contact worden opgenomen met Mahler Vastgoed Ontwikkeling via telefoonnummer 010-450 42 86. Dit kan alleen telefonisch, omdat MVO in verband met het risico op e-mail hacking geen persoonsgegevens per e-mail communiceert.

Indien de persoon in kwestie een wijziging wil laten doorvoeren aan zijn persoonsgegevens in het bestand, kan telefonisch contact worden opgenomen met Mahler Vastgoed Ontwikkeling via telefoonnummer 010-450 42 86. Dit kan alleen telefonisch, omdat MVO in verband met het risico op e-mail hacking geen persoonsgegevens per e-mail communiceert. Voor het aanpassen van de persoonlijke gegevens uit het bestand, is verificatie benodigd door het kunnen benoemen van het e-mailadres in het bestand.

Mahler Vastgoed Ontwikkeling geeft haar websitegebruikers het recht om de toestemming die zij hebben verleend voor het verwerken van hun persoonsgegevens ook weer in te trekken. Dit houdt in dat iedere persoon die in het bestand van Mahler Vastgoed Ontwikkeling voorkomt het recht heeft om de persoonlijke gegevens te laten verwijderen. Voor het verwijderen van de persoonlijke gegevens uit het bestand, is verificatie benodigd door het kunnen benoemen van het e-mailadres in het bestand. Voor het verwijderen van de persoonlijke gegevens uit het bestand, kan telefonisch contact worden opgenomen met Mahler Vastgoed Ontwikkeling via telefoonnummer 010-450 42 86. Dit kan alleen telefonisch, omdat MVO in verband met het risico op e-mail hacking geen persoonsgegevens per e-mail communiceert. Mahler Vastgoed Ontwikkeling draagt er vervolgens zorg voor dat de persoonlijke gegevens verwijderd worden uit het bestand van het betreffende project.

Autoriteit Persoonsgegevens
De websitegebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van gegevens door Mahler Vastgoed Ontwikkeling. MVO stelt het op prijs als alvorens de klacht eerst contact wordt opgenomen met de organisatie zelf voor het aankaarten van de klacht, zodat Mahler Vastgoed Ontwikkeling de kans krijgt om zelf verbetering door te voeren. Er kan telefonisch of per e-mail contact worden opgenomen.

Mahler Vastgoed Ontwikkeling respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk behandeld wordt.

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op de site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in de privacyverklaring. Voor meer informatie over de privacyverklaring kan contact worden opgenomen met Mahler Vastgoed Ontwikkeling via telefoonnummer 010-450 42 86 of e-mail info@mahlervastgoed.nl.

naar boven