Eerste paal event: Kopers gefeliciteerd!

Video: De bouw is gestart.

Wethouder Stadontwikkeling Eric Faassen verrichte op woensdagmiddag 24 mei de feestelijke start-bouwhandeling bij Boss.

Klik op play en bekijk de video!

Video title

Foto's.

Wethouder Faassen over de start van de bouw:

‘’We zijn in Capelle hard bezig om de woningnood enigszins te verlichten. Dit doen we door zoveel als mogelijk samen met bewoners te kijken naar strategische plekken, die in positieve en kwalitatieve zin kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van de stad. Het kruispunt Capelseweg/Bermweg heeft geen aantrekkelijke uitstraling meer.

De herontwikkeling van deze locatie zorgt voor een kwaliteitsimpuls als entree van de stad en draagt bij aan de woningvoorraad voor onder andere starters, senioren en volwassenen met uitwonende kinderen. Hiermee levert ‘Wonen als een Boss’ een grote opwaardering voor de omgeving, wijk en de stad.’’

Ontwikkelaar.

Mahler Vastgoed Ontwikkeling.

Mahler Vastgoed is het eigenwijze en creatieve ontwikkelaarsbureau uit Rotterdam. Als iemand zegt dat iets onmogelijk is, dan maakt zij het juíst mogelijk. Het bouwen van unieke woningen op unieke plekken is onderdeel van de missie, want ‘standaardwoningen’ zijn er al genoeg’.

Architect.

Studio AAAN.

Studio AAAN is een jong Rotterdams architectenbureau met een sterke focus op structuur, eenvoud, materiaal en detail. AAAN realiseert moderne architectuur die op klassieke leest is geschoeid.

naar boven